Инициатива на Американския университет в България

Изх. № РУО1-11314/17.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10991/15.03.2022 г., Ви уведомявам, че Американският университет в България организира инициативата: „The Griffin Journey!“. Събитието е насочено към ученици от IX и X клас и ще се проведе от 1 до 3 април 2022 г. в гр. Благоевград. Крайният срок за записване е 17 март 2022 г.

Допълнителна информация може да получите на https://www.aubg.edu/admissions/griffins-journey

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД