Инициатива на Спешъл Олимпикс

Изх. № РУО1-15449/26.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14741/19.05.2023 г. Ви уведомявам, че Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА. Инициативите преминават и в рамките на кампанията #НЕПОБЕДИМИЗАЕДНО, посветена на Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Берлин‘2023.

В рамките на националната кампания ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО и Европейската футболна седмица в периода 20–29 май 2023 г. Спешъл Олимпикс България кани Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове, Домовете за хора с умствена изостаналост и училищата да организират училищни промоционални спортни празници ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО по футбол и народна топка с участие на смесени отбори на младежи със и без интелектуални затруднения.

Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове заедно с техни партньори и общообразователните училища да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално популярните игри футбол и народна топка.

Изпратете до 6 юни 2023 на адрес [email protected] снимки и кратка информация за проведеното в училище събитие, като използвате Приложение 1– град на провеждането, име на училището, дата на събитието, брой участници, възраст, брой участващи ученици със специални образователни потребности, резултати, имена на треньора/ите.

Както всяка година в надпреварата ще има Сертификати за всички участници. За целта изпратете на посочения мейл:

  1. Общ брой на участниците в спортния празник
  2. Брой на участващите деца със специални образователни потребности/ младежи с интелектуални затруднения
  3. Имената на учителите, треньорите, организирали и провели спортния празник

Повече информация може да намерите в приложеното писмо от Спешъл Олимпикс България.

 

Приложения:

  1. Заявка за участие.
  2. Писмо на Спешъл Олимпикс.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД