ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ

Изх. №РУО 1-15232/24.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-214/23.06.2020 г. на МОН, с вх. № РУО1-15109/23.06.2020 г., във връзка с постъпило запитване от председателя на Народното събрания на Република България относно дейността на обществените съвети в институции в предучилищното и училищното образование, Ви уведомявам, че в срок до 14:00 часа на 26.06.2020 г. следва да попълните необходимата информация на следния линк: https://forms.gle/WbKwQawn9vdJvvbN8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД