Кампания за гражданско образование на Европейската комисия в България

Изх. № РУО1-35340/14.12.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Представителството на Европейската комисия в България, с вх. № РУО1-35157/10.12.2020 г., Ви информирам за старта на кампанията за гражданско образование и насърчаване на активното гражданство #ДасигражданинЕСуперяко. В съответствие с учебния план за 11 клас, Европейската комисия в България, заедно с образователния портал Уча.се  и „Софийска платформа“, предоставят 36 видео уроци https://ucha.se/videos/grazhdansko-obrazovanie/ на разположение на учениците.

С този проект Европейският съюз насърчава гражданското образование и по-голямото участие на младежите в обществото. Заедно с това, учениците са призовани да подкрепят инициативата, като споделят информацията сред собствените си комуникационни канали, както и материали, които са налични в: https://drive.google.com/drive/folders/1tjdqZRHtq7lU-VEJXIZcOX34z6JywOLk .

За повече информация: https://www.facebook.com/ECinBulgaria; https://twitter.com/ECinBulgaria

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД