Кампания „Походът на книгите“

 

Класификация на информацията:

Ниво 0, [TLP-WHITE]

Изх. № РУО1-28299/07.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че деветото издание на „Алея на книгата в София“ ще се проведе от 6 до 12 септември 2021 г. на булевард „Витоша“ и в градинката пред НДК.

Кампания „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, целяща повишаване на интереса на децата към четенето и книгите, ще се проведе от 12 септември до 3 октомври  2021 г.

В рамките на кампанията Асоциацията провежда различни инициативи, като една от тях е  „Известните българи четат на деца“ – обичани и популярни личности в България се включват в каузата за грамотност и образование чрез четене. Откриването на инициативата е в последния ден от „Алея на книгата“, 12 септември 2021 г. (неделя) от 11:00 часа в Литературния кът.

Организаторите на кампанията предвиждат провеждането на онлайн срещи с публични личности. За целта — седмица по-рано, Вие ще бъдат информирани за дата, час, външното лице, което ще участва в срещата, и линк за достъп.

Партньорството с Асоциация „Българска книга“ за провеждане на кампанията „Походът на книгите” е в синхрон с Национална програма „Съвременна образователна среда – модул „Библиотеките като образователна среда”, който дава възможност за реализиране на съвместни инициативи между училища и обществени библиотеки през учебната година с цел да се създаде интерес и любов към книгата, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, да се формира отношение към културата като цяло.

Моля да прецените възможността ученици и учители от повереното Ви училище да се включат в кампанията „Походът на книгите”, като допълнително ще бъдете информирани в кои столични училища Асоциация „Българска книга“ желае да организира четения и онлайн срещи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №  РД 02-1933/01.09.2021 г.

на началника на РУО – София-град)