КАМПАНИЯ „СОФИЯ – ГРАД НА ЗНАНИЕТО“

Изх. № РУО1-4648/20.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4036/14.02.2020 г. на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Ви уведомявам, че от 30 март 2020 г. до 03 април 2020 г. в централното фоайе на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ №1, ще се проведе съвместно със Столична община кампания „София – град на знанието“, която има за цел да запознае гимназистите с особеностите на професиите, които се изучават във Висшите училища на територията на гр. София.

Във връзка с професионалното ориентиране на гимназистите от Вашето училище моля създайте необходимата организация за популяризиране на информацията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД