Конкурси

Изх. № РУО1-5590/ 28.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5133/ 25.02.2020 г. от РУО – Бургас моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на Втори национален литературен конкурс „Да завладеем цялата Вселена“ и със статута на конкурс за рисунка „Училище на мечтите“.

 

Приложения:

  1. Статут на Втори национален литературен конкурс „Да завладеем цялата Вселена“
  2. Статут на конкурс за рисунка „Училище на мечтите“ 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД