Конкурс „Глобално училище“ 2021 и конкурс „Глобално училище в действие“ за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование

Изх. № РУО1-16301/26.05.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на МОН с № 9105-161/25.05.2021 г., вх. № РУО 1-16087/25.05. 2021 г., приложено Ви изпращам покана с включени формуляри за кандидатстване в шестия ежегоден конкурс „Глобално училище“ 2021, организиран от Българска платформа за международно развитие и за кандидатстване във втори конкурс „Глобално училище в действие“ 2021, за училища с принос в прилагане на философията, принципите и методите на глобалното образование.

 

Приложения:

  1. Покана с формуляри за кандидатстване в конкурс „Глобално училище“ 2021 г. и за кандидатстване в конкурс  „Глобално училище в действие“ 2021.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД