Конкурс за есе на тема „Възможности за използването на изкуствения интелект при производство на статистическа информация“, организирано от Национален статистически институт

Изх. № РУО1-30049/20.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29673/18.09.2023 г. Ви уведомявам, че Националният статистически институт (НСИ) за втора поредна година организира конкурс за статистическо есе за ученици от IX до XII клас от цялата страна на тема „Възможности за използването на изкуствения интелект при производството на статистическа информация”. Целта на организаторите е да се повиши функционалната грамотност и статистическата култура на подрастващите, като им се даде възможност да изложат своята гледна точка по поставената тема, да се научат да боравят правилно с официалните източници на статистическа информация и да обогатят познанията си в иновативните методи за събиране, анализ и разпространение на статистически данни.

Цялата необходима информация за конкурса можете да намерите на: https://www.nsi.bg/_ese2023

Лице за контакт: Антоанета Илкова — директор на Дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри”, тел. 02/9857-515, [email protected]

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД