Националният литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език

Изх. № РУО1-11741/10.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  с вх. № РУО1-11289/08.04.2024 г. Ви уведомявам, че дистанционно ще се проведе Националният литературен конкурс „Този безкраен свят“ за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език, в който могат да участват ученици от  гимназиален етап. Темата на конкурса през тази година  е “Любов”. Конкурсните материали трябва да се изпратят до 15.05.2024 г. на електронния адрес на конкурса: [email protected]

Формулярът за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на организаторите: https://www.1eg.eu/konkursi.html

Приложени:

  1. Регламент – покана за конкурса.
  2. Формуляр за регистрация.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД