Конкурс за креативно писане на френски език

Изх. № РУО1-5281/ 19.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  с вх. № РУО1-4702/15.02.2024 г. Ви уведомявам, че ще се проведе конкурс за креативно писане на френски език с десетте думи на франкофонията 2024 г., в който могат да участват ученици от първи и втори гимназиален етап. Срокът за регистрация за участие е 19.02.2024 г.

Приложения:

  1. Регламент и график.
  2. Формуляр за регистрация 1.
  3. Формуляр за регистрация 2.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД