Конкурс за рисунка „Композирай Пречиствателна станция“

Изх. №РУО1-36613/03.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-35810/27.09.2022 г. Ви уведомявам за предстоящ конкурс за рисунка на тема „Композирай Пречиствателна станция“, организиран от Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към Министерство на околната среда и водите. Наградените рисунки ще бъдат копирани върху стени на някои от 16-те пречиствателни станции за отпадъчни води в страната, изградени или рехабилитирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (при съгласие от тяхна страна).

В конкурса могат да участват ученици от IV до XII клас, включително.

Срокът за изпращане на творбите е от 10 октомври до 1 декември 2022 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД