Конкурс за рисунка, стихотворение и есе „Вярата, без която не можем…”

Изх. №РУО1-37266/12.11.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36683/08.11.2021 г. приложено Ви изпращам регламент на конкурс за рисунка, стихотворение и есе на тема: „Вярата, без която не можем…”, организиран от Регионално управление на образованието – Монтана и Второ средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Монтана. В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас от всички области в страната. Класирането на участниците се извършва в три категории – за рисунка, стихотворение и есе. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 28.11.2021 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурс „Вярата, без която не можем…“.
  2. Декларация за информирано съгласие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД