Конкурс за стипендии “Opportunity Funds – Bulgaria”

Изх. № РУО1-38007/14.10.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРОФИЛИРАНИ

ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-37710/12.10.2022 г.,  Ви уведомявам, че Държавният департамент на САЩ, посолството на САЩ в България и българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ обявяват конкурс за 10 стипендии в размер до 5000 американски долара всяка, за ученици в XI клас по програмата “Opportunity Funds – Bulgaria”. Целта на стипендиите е да помогнат на талантливи ученици в XI клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства да се подготвят за успешно кандидатстване за прием със 100% институционално финансиране от американските колежи и университети.

Подробности относно процедурата по кандидатстване ще намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт“:

https://www.fulbright.bg/konkurs-opportunity-funds-bulgaria/

За повече информация, лице за контакт: Снежана Тенева, тел. 0898 823 329 и на електронен адрес: [email protected].

Крайният срок за подаване на документи е 8 януари 2023 г.

 

Приложение:

  1. Информационен плакат за конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД