Конкурс за стипендия за новата програма – Game Programming на ARC Academy

Изх. № РУО1-13264/09.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12651/03.05.2023 г. Ви уведомявам, че ARC Academy обявява конкурс за стипендия за новата програма – Game Programming. Обучението се фокусира върху програмирането за видеоигри и е подходящо за ученици, които имат опит в програмирането и искат да се развиват в гейм индустрията.

Поканени да се включат са всички ученици с базови познания по C/C++.

Крайният срок за регистрация е 4 юни 2023 г. Условия за участие в конкурса може да намерите на следния линк: https://arc.academy/bg/spechelete-chastichna-stipendiya-za-game-programming-novata-programa-v-arc-academy/#ENTERTHECOMPETITION .

Моля информацията да бъде предоставена на ученици от поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Плакат

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД