Конкурс „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“

Изх. № РУО1-5029/10.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“ ще бъдат проведени следните открити педагогически практики чрез платформата Microsoft Teams:

  1. На 24.02.2021 г. от 09:30 ч. – открита педагогическа практика по английски език в VIII клас, на тема “Health and happiness” („Здраве и щастие“) от Боян Кацаров, учител в 97. СУ „Братя Миладинови“.
  2. На 04.03.2021 г. от 10.10 ч. – открита педагогическа практика по английски език в VII клас, на тема “Bullying at Can we stop it from happening?” („Тормозът в училище. Можем ли да го спрем?“) от Ивелина Георгиева, учител в 38. ОУ „Васил Априлов“.

Моля да уведомите учителите по чужди езици в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на  учебния процес.

Желаещите да присъстват учители следва да попълнят формуляра на посочения линк, в срок до 22.02.2021 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_tuyWdcQT_yh6RpTi_DdLsWmmAldDLVhoZsFdEhdh4uexQw/viewform?usp=sf_link

Заявилите участие учители ще получат по имейл код за достъп на 23.02.2021 г.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД