Кръгла маса и концерт на тема: „Класическото образование – традиции и перспективи пред младите“

Изх. № РУО1-15339/25.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  с вх. № РУО1-15258/25.05.2023 г. Ви уведомявам, че Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) има удоволствието да Ви покани на събитието „Класическото образование – традиции и перспективи пред младите“. Кръглата маса на тази тема ще се проведе от 14 до 18 ч. на 01.06.2023 г. в зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Ректорат, бул. „Цар Освободител“ № 15), а празничният концерт ще започне в 19 ч в Аулата.

В кръглата маса ще вземе специално участие проф. Кристиан Лаес (Christian Laes), преподавател по класически езици и антична история в университетите в Манчестър и Антверпен, която ще представи съвременните европейски тенденции в преподаването на латински и старогръцки език, а представители на АРУКО ще говорят за новите възможности пред българските училища, свързани с ученето на древни езици, които се откриват след приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, както и за постигнатото в последните шест години. Директори, учители и университетски преподаватели ще представят своя опит и добри практики.

 

Приложение:

1. Плакат на събитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД