Къщата музей „Христо Смирненски“ е отворена за посетители

Изх. № РУО1-38378/18.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-37938/13.10.2022 г. от Атанас Капралов – директор на Националния литературен музей, Ви уведомявам, че къщата музей „Христо Смирненски“ е отворена за посетители. Сградата е ремонтирана, а музейната експозиция е възстановена. Музеят има възможност да посреща организирани групи с тематична беседа за живота и творчеството на Христо Смирненски, както и да се провеждат различни съвместни инициативи и събития.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД