Лекция за ученици на тема: „Програмиране за видеоигри“

Изх. № РУО1- 9464/ 04.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8760/30.03.2023 г. Ви уведомявам, че ARC Academy организира лекция за ученици на тема: „Програмиране за видеоигри“. Нейната цел е да запознае учениците със спецификите на програмиране за видеоигри и възможностите за развитие в IT бранша.

Лекцията е безплатна. Подходяща е за ученици от XI и XII клас, които изучават програмиране, информатика, математика и ИТ. Необходима е предварителна регистрация на адрес: https://arc.academy/bg/lekcziya-za-ucheniczi-programirane-za-videoigri/.

Моля информацията да бъде предоставена на педагогическите специалисти и ученици от поверената Ви образователна институция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД