Материали за превенция на COVID-19

Изх. № РУО1-21966/26.08.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на СБУ с вх. № РУО1-21923/ 25.08.2020 г. Ви уведомявам, че може да намерите матириали за превенция на COVID-19 в различни държави и сектори, преведени на български език на http://www.mlsp.government.bg/covid-19

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО                                       

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1346/20.08.2020 г.

на  министъра на образованието и науката)