Мероприятие на Софийски ученически съвет на 31.05.2024 г.

Изх. № РУО1-17321/30.05.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16404/22.05.2024 г. Ви уведомявам, че Софийски ученически съвет провежда мероприятие, свързано с честване на 10 години от неговото създаване и разпространението на ученическото самоуправление.

Събитието ще се проведе на 31.05.2024 г. от 18:00 часа в ЧСУ „Свети Георги“, промишлена зона „Хладилника“, бул. „Никола Вапцаров“ № 47.

Целта на мероприятието е подобряване и развитие на гражданското общество в България чрез насърчаване на гражданската активност и участието на младите хора в ученическото самоуправление и доброволчеството.

Програмата на събитието включва дискусии, представяне на добри практики, networking и др. Дрескод: Официален.

Желаещите да участват в мероприятието е необходимо да се регистрират на следния линк: https://forms.gle/3DqshkmFvBKVrgDG8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД