Назначаване на учители от програма „Нов път в преподаването“ на фондация „Заедно в час“

Изх. № РУО1-19316/25.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-19117/23.05.2022 г., Ви уведомявам, че всички общински и държавни училища на територията на област София-град могат да се възползват от възможността да назначат учител по програма „Нов път в преподаването“ на фондация „Заедно в час“ като заявят свободните си позиции за учебната 2022/2023 г. на следния линк: https://zaednovchas.bg/schools /

Учителите от програмата са избрани след прецизен подбор по утвърден компетентностен модел. Преди влизането си в училище преминават интензивно обучение и практическа подготовка, съобразени с най-новите тенденции в образованието, получават подкрепа от опитен специалист и надграждащи обучения през първите две години на преподаването си.

Фондация „Заедно в час“ и Синдикатът на българските учители изпълняват модули 1 и 3 от Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“. Всички учители от програмата на фондация „Заедно в час“ са участници в националната програма. Чрез назначаването им училищата също стават участници в тази национална програма. Участието на училищата в програмата не води до допълнителна административна натовареност.

При въпроси и нужда от допълнителна информация: Светлана Ленева на тел. 0893322353 и [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД