Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна 2021 г.

Изх. № РУО1-12034/16.04.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на РУО – Варна, с вх. № РУО1-10861/09.04.2021 г. и вх. № РУО1-11778/14.04.2021 г., Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна обявява XXVI Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна 2021 г., включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2020/2021 г.

Конкурсът ще се проведе на 02, 03 и 04 юли 2021 г. в гр. Варна и е насочен към ученици от I до XII клас.

Информация за конкурса е налична на сайта на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна: http://odk-varna.com/.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на конкурса.

 

Приложение: Статут на XXVI Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна 2021 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД