Национален журналистически конкурс

Изх. № РУО1-11392/18.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10951/15.03.2022 г, Ви уведомявам, че гимназия „Христо Ботев“- гр. Кърджали, обявява Национален ученически журналистически конкурс за ученици от 8. до 12. клас.

Приложение:

  1. Регламент за участие в конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД