Национален конкурс „Бог е любов”

Изх. № РУО1-8282/11.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с ХХII Национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерство на образованието и науката, напомням за следното:

Краен срок за изпращане на творбите – 15.03.2024 г.

Творбите от направления „Рисунка“ и „Приложно изкуство“ на учениците от област София трябва да бъдат изпратени в определеното училище домакин – 107. ОУ „Хан Крум“, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 13, за Теодора Вълева – учител по религия.

Творбите от направления „Проза“ и „Поезия“ следва да бъдат изпратени на e-mail: [email protected]  .

Регламентът е публикуван и на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация: Ваня Станчева – старши експерт по ОСО в РУО – София-град, тел. 0886038750

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК  НА РУО

СОФИЯ – ГРАД