Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2020

Изх. № РУО1- 4727/ 21.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. №  РУО1-4303/ 18.02.2020 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на  Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2020 г., организиран от Българската Патриаршия.

Конкурсът има за цел да стимулира творческите заложби на децата в сферата на християнското изкуство и християнската култура. В него могат да вземат участие децата от детските градини и ученици от І-ви до ХІІ-ти клас, като представят творби в категориите изобразително изкуство, литература /поезия и проза/ и фотография, посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 28.03.2020 г., на адрес 1000 София, ул. „Оборище“ № 4, СВ. СИНОД на БПЦ-БЦ, Културно-просветен отдел, за Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2020 .

 

Приложение: Обява и статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД