Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“ 2021

Изх. №РУО1-5604/28.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-5163/26.01.2022 г., Ви уведомявам, че Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе обявява II Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“ 2022. Конкурсът е посветен на Деня на любителското творчество – 1 март и е насочен към ученици от I до XII клас. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 21 февруари 2022 година.

Моля информацията да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Статут на II Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“ 2022.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД