НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ – АСТРОНОМИЯ, БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИКА И ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изх. № РУО1-13982/15.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и в изпълнение на заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г., заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г. и заповед № РД 09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че организирането и провеждането на националните кръгове на олимпиадите по природни науки, ще се проведат както следва:

 

Национален кръг на олимпиадата по астрономия.

Националният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 27.06.2020 г. (събота) от 14.00 ч. в 10 СУ „Теодор Траянов“. Списъкът с класираните за националния кръг ученици от втора, трета и четвърта състезателни групи е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 13:20 часа и да заемат работните си места до 13:30 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник. Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование.

Националният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 30.06.2020 г. (вторник) от 14.00 ч. в 101 СУ „Бачо Киро“. Списъкът с класираните за националния кръг ученици от първа, втора, трета, четвърта и пета състезателни групи е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 13:20 часа и да заемат работните си места до 13:30 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник. Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

 

Национален кръг на олимпиадата по физика.

Националният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 28.06.2020 г. (вторник) от 8.00 ч. в 73 СУ „Владислав Граматик“. Списъкът с класираните за националния кръг ученици от първа, втора, трета, четвърта и пета състезателни групи е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 7:20 часа и да заемат работните си места до 7:30 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник. Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

 

Национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.

Националният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 27.06.2020 г. (събота) от 8.00 ч. в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри“. Списъкът с класираните за националния кръг ученици от първа, втора, трета, четвърта и пета състезателни групи е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 7:20 часа и да заемат работните си места до 7:30 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник. Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА