Национален литературен конкурс за поезия

Изх. № РУО1-2496/29.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писмо с вх. № РУО1-2348/26.01.2024 г. община Чирпан, къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за поезия „И мисля аз, че ти си Тя!“ („Обичам те“ – Пейо К. Яворов) за ученици от VIII до XII клас.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД