Национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят“

Изх. № РУО1-3956/08.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-3812/07.02.2024 г. на РУО – Варна, Ви уведомявам, че Първа езикова гимназия – гр. Варна, съвместно с Министерство на образованието и науката, община Варна и фондация „Българска памет“ обявяват Национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и на немски език „Този безкраен свят“. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година. Право на участие в него имат ученици в гимназиален етап (от VIII до XII клас) от цялата страна, а също и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия.

Темата на конкурса за 2024 година е „Любов“.

Статутът, поканата и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите:

http://1eg.eu/konkursi.html

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД