Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – Бургас, 2022 г.

Изх. №РУО1-3603/20.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с вх. №РУО1-2793/17.01.2022 г. приложено Ви изпращам обява и статут на Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“ 2022 година.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година. Целта на изявата е да открива и развива млади литературни дарования.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Обява.
  2. Статут.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД