Национален турнир по информационни технологии „ИТ Свят“ за ученици от I до XII клас

Изх. № РУО1-14491/17.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14138/15.05.2023 г. Ви уведомявам, че Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ –  Колеж-Добрич, организира Национален турнир по информационни технологии „ИТ Свят“ за ученици от I до XII клас.

Турнирът ще се проведе в периода от 27.05.2023 г. до 11.06.2023 г. Няма такса за участие.

Пълна информация за турнира е публикувана на сайта на инициативата: https://itsviat.com.

Моля информацията за турнира да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД