Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“

Изх. № РУО1-1218/ 16.01.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна с вх. №РУО1-958/12.01.2024 г., приложено Ви изпращам статут на Националния конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година.

Темата, по която трябва да бъдат изработени макетите през 2024 г. е „Възрожденска къща“.

Краен срок за предаване на творбите – 19.02.2024 г.

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

            Приложение:

  1. Статут на Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО
СОФИЯ-ГРАД