Национален ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет“

Изх. № РУО1-1224/ 16.01.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЕДИНЕНИ, СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-7/11.01.2024 г., вх. №РУО1-858/11.01.2024 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката обяви поредното издание на Националния ученически конкурс за изследователски проект на тема „Места и памет“. Темата тази година е посветена на ежедневието и съдбата на евреите в България преди и след приемането на Закона за защита на нацията, историята в нейната цялост, която разказва за отношенията в българското общество.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички видове училища в страната.

Срокът за представяне на изследователските проекти е 16.02.2024 г.

Регламентът на Националния конкурс е публикуван на официалната страница на МОН, в рубриката „Конкурси“, подрубрика „Ученици“.

https://www.mon.bg/bg/100127

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД