Национален ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет“

Изх. № РУО1-5863/22.02.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЕДИНЕНИ, СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-7/20.02.2024 г., вх. №РУО1-5518/21.02.2024 г., Ви уведомявам, че срокът за изпращане на изследователските проекти от Националния ученически конкурс „Места и памет – ежедневието на евреите в България преди и след приемането на Закона за защита на нацията“ се удължава до 05.03.2024 г.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД