Национален ученически конкурс „Зелена планета 2024“

Изх. № РУО1-4294/12.02.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-3744/07.02.2024 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на Национален ученически конкурс „Зелена планета 2024“, организиран от Фондация „Устойчиво развитие за България“, Национален дворец на децата и Синдикат на българските учители. Мотото на конкурса е „Земята – нашият общ дом. Климатичните промени през погледа на децата“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2023/2024 г.

Срокът за изпращане на конкурсните творби е 30 май 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД