Национален фестивал за ученически и студентски рок групи, гр. Добрич

Изх. №РУО1-16300/03.05.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-150/19.04.2022 г., вх. №РУО1-14923/19.04.2022 г. и писмо с вх. №РУО1-15055/19.04.2022 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на второто издание на Националния фестивал за ученически и студентски рок групи, който през 2019 г. е осъществен за първи път с подкрепата на МОН. Фестивалът се провежда с решение на настоятелството на Народно читалище „Добрич-2017“ и с одобрението на родителската общност.

Тази година събитието ще се проведе в периода 27-29.06.2022 г. в гр. Добрич – в летния театър или на друга открита сцена в градския парк. Участието на учениците е безплатно и е съобразено с изискванията за публични прояви, в които се включват деца.

Второто издание на Националния фестивал за ученически и студентски рок групи ще бъде подкрепено от МОН чрез осигуряване на три плакета за първо, второ и трето място в категория „Ученически рок групи“ и отличителни грамоти за всички ученически рок групи, участващи във фестивалната надпревара. За най-изявените групи организаторите на събитието ще предоставят следните награди:

  • първата класирана група ще бъде подгряваща група в третата вечер на Варна Рок Фест;
  • за останалите финалисти са подсигурени записи в БНР, в студио „Perfect Records“ и в „Sound City Records“, както и участия в клуб „Строежа“ и „Терминал 1“ с подсигурени музикални инструменти и озвучаване.

Координати за връзка с организаторите: Николай Нейчев, председател на Народното читалище „Добрич-2017“, гр. Добрич, мобилен телефон 0898583475, e-mail: [email protected].

Моля да сведете информацията за инициативата до знанието на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален фестивал за ученически и студентски рок групи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД