Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-7712/06.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране на Математическото състезание „Европейско кенгуру“, което ще се проведе на 21 март 2024 г. от 12:00 ч.  до 13:30 ч. във всяко училище, в което има желаещи да участват  ученици, Ви уведомявам за следното:

  1. Заявленията за необходимите теми на всяко училище се подават чрез Google формуляри, качени на сайтовете на училищата, определени за координатори, както следва:

112. ОУ „Стоян Заимов “ – за училищата от районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица;

129. ОУ „Антим I“ – за училищата от районите  Връбница, Възраждане, Искър, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Студентски, Слатина.

  1. Таблиците със списъците на ЯВИЛИТЕ се ученици следва да бъдат изпратени до 14:30 ч. на имейлите на училищата координатори, както следва:

–  [email protected] – за училищата от районите с училище координатор 112. ОУ „Стоян Заимов“;

[email protected]  – за училищата от районите с училище координатор 129. ОУ „Антим I“.

  1. График за предаване на бланките с отговорите ще бъде изпратен на електронните пощи на всяко училище.
  2. Бланките с попълнени отговори на учениците от всички училища ще се приемат до 19:00 часа на състезателния ден в 112. ОУ „Стоян Заимов“ – с вход от ул. „Кракра“, във физкултурен салон на 1-ви етаж. Осигурено е място за паркиране.
  3. Приемно-предавателните протоколите следва да бъдат подготвени в два идентични екземпляра.

 

Приложения:

  1. Снимка от Google Maps за местоположението за приемане на материалите и Линк към адреса за приемане: https://maps.app.goo.gl/Dm3NLQULnN63uwxL9
  2. Приемно-предавателен протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД