Национално състезание за зрелостници „Банкиране 2022“ организирано от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов

Изх. № РУО1-41892/17.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,  вх. № РУО 1-41071/13.12.2021 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на Национално състезание за зрелостници „Банкиране 2022“. Състезанието се провежда под формата на оn-line конкурс за ученическо есе на тема: „ Дигиталното банкиране – новият начин да управляваме парите си“.

Подробна информация можете да намерите на сайта на Стопанска академия:

https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalno-sastezanie-za-zrelostnitsi-bankirane-2022-11509

Всички Ученически състезания и конкурси се публикуват на следния линк:

https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/category/49

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД