Национално състезание по компютърно моделиране

Изх. № РУО 1-4751/08.02.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с отправени множество въпроси относно проведения общински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране Ви уведомявам, че до 10.02.2021 г. следва да изпратите на Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected]:

  1. Протоколите /във формат Excel, подписани и сканирани/ с явилите се и допуснати до областния кръг участници.
  2. Списък на учениците, които са заявили несъгласие за оповестяване на резултатите
  3. Среда за програмиране, която е използвана – скрач или коду.

 

Приложение:

  1. Протоколи с явилите се на общински и допуснати до областен кръг участници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД