Национално състезание по роботика „Дни на Роботиката 24“

Изх. № РУО1- 38025/24.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-37624/22.11.2023 г. Ви уведомявам, че клубът по Роботика към Техническия университет – София ще проведе Национално състезание по роботика „Дни на Роботиката 24“. Състезанието цели насърчаване и мотивиране развитието на роботиката и иновациите в областта на технологиите. В програмата на инициативата са включени лекции, работилници и състезания, които са ориентирани към студенти, ученици и хора с интерес в техническата сфера. Състезанието ще се проведе на 20 април 2024 г. в Техническия университет – София, и е безплатно. Учениците, които се класират на първите три места в отделните състезателни категории, ще бъдат с преференциален прием във факултет „Автоматика“ на Техническия университет-София.

Пълна информация за състезанието е публикувана на сайта на инициативата: http://robodays.roboclub.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД