на 21 септември 2023г. – Международният ден на мира

Изх. № РУО1-29856/19.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29621/19.09.2023 г. Ви уведомявам, че Столичната организация на Българския Червен кръст (СО на БЧК) и Българския младежки Червен кръст  – София (БМЧК-София) организират на 21 септември 2023 г. – Международен ден на мира, от 10:00 ч. до 14:00 ч. в Южния парк – Голяма поляна, Младежки фестивал под надслов ”Да бъде мир и здраве“. Събитието е част от дейностите на проект ”Дерзай смело!“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности. Основната цел на проекта е стимулиране на гражданската активност и формиране на социално отговорно отношение у младите хора чрез участието им в комплекс от дейности, ангажиране на местната общност по социално значими теми – превенция на рисково поведение и различни форми на зависимости, опазване на околната среда, стимулиране на здравословния и природощадящ начин на живот.

В парковото пространство ще бъдат разположени шатри с тематична насоченост, на които чрез ролеви модели ще бъдат представени дейностите на Българския младежки Червен кръст – София по теми, като първа долекарска помощ, формиране на ненасилствена комуникация, толерантност, стереотипи, активно включване в социална среда, екология и др. Участие с демонстрации по първа долекарска помощ ще вземат доброволци от Младежкия авариен екип София, а доброволците от БМЧК-София ще осъществят работни ателиета и информационна кампания. За най-малките е предвиден конкурс за рисунка, флашмоб, много игри, викторини и състезания.

Предвидена е и кратка музикална програма.

Лице за контакт: Невелина Стойнева, (СО на БЧК) – тел. 0887800121; електронна поща: [email protected]

Моля да сведете информацията до учителите, учениците и техните родители.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД