Обучение за учители от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Изх. № РУО1-31092/27.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-30245/20.09.2021 г. приложено Ви изпращам писмо от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София относно обучения за педагогически специалисти по Национална програма за борба с наркотиците 2020-2024 г. за сведение и изпълнение.

Приложение:

  1. Писмо от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД