Обучение за учители по изкуства на тема „Прилагане на СТЕАМ обучение по изкуства с оглед повишаване на мотивацията и резултатите от обучението на учениците“

Изх. №.РУО1- 7000/29.02.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 година, на 14.03.2024 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в СТЕМ центъра на 90. СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“, район „Люлин”, жк „Люлин“ 2, ул. „204“ №3 ще се проведе обучение за учители по изкуства на тема „Прилагане на СТЕАМ обучение по изкуства с оглед повишаване на мотивацията и резултатите от обучението на учениците“.

Моля да уведомите учителите по изобразително изкуство, музика и хореография в повереното Ви училище, като при проявен интерес осигурите участието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да участват следва да се регистрират в срок до 13.03.2024 г. на посочения адрес: https://forms.gle/DGXnB8f9Si6xmDPa9.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД