ОБУЧЕНИЕ ПО БДП

Изх. № РУО1- 7453/ 30.08.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-119/ 30.03.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката,  вх. № РУО 1-7435/ 30.03.2020 г., Ви уведомявам, че Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/, съвместно с образователната платформа Уча.се, са разработили видеоуроци по безопасност на движението по пътищата, подходящи за деца и младежи. Те са публикувани на сайта на ДАБДП – „Интерактивни уроци“ и на интернет адреса на платформата. Видеоуроците са публикувани в отделна категория и са достъпни на следния линк https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/ . Също така са налични и в YouTube канала на агенция – StateAgency RoadSafety.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище за възможността чрез видеоуроците да подкрепят учениците в обучението по БДП, за да натрупат допълнителни знания.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД