Обучение с учители по информатика, ИТ и КМИТ на тема „Прилагане на изкуствения интелект в обучението“

Изх. № РУО1-9752/22.03.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 година и в партньорство с ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“, Ви уведомявам, че на 17.04.2024 г. от 11:00 часа в заседателната зала на ФМИ (гр. София, бул. „Джеймс Баучър“ № 5) ще се проведе обучение с учители по информатика, ИТ и КМИТ на тема „Прилагане на изкуствения интелект в обучението“. Лектори ще бъдат проф. Красен Стефанов и гл. ас. Албена Антонова от ФМИ на СУ.

Моля, да уведомите учителите по информатика и информационни технологии в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД