Обучение с учители по професионална подготовка на тема „СТЕМ обучението – предизвикателства и възможности. Разработване на дигитални образователни ресурси за СТЕМ обучение“

Изх. № РУО1-11883/11.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

И УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2023/2024 г. РУО – София-град организира на 25.04.2024 г. от 14.00 ч.  в ПГТЕ „Хенри Форд“ – ул. „Хайдут Сидер“ № 8, обучение за учители по професионална подготовка на тема „СТЕМ обучението – предизвикателства и възможности. Разработване на дигитални образователни ресурси за СТЕМ обучение“. Участие по темата ще вземат университетски преподаватели и ще бъдат споделени добри практики от учители по професионална подготовка.

Моля да уведомите учителите по професионална подготовка в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите участието им, без нарушаване на  учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД