ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2020

Изх. № РУО1- 27251/02.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на сайта на РУО – София-град с изх. № РУО 1- 26966/01.10.2020 г. относно организиране на обучения на учители по математика  по НП „Квалификация“ 2020 г., Ви уведомявам, че предвиденото за 16.10.2020 г. обучение на тема „Методически подходи за повишаване постиженията на учениците при прилагане на учебно-изпитната програма за ДЗИ по математика.“, поради обективни причини ще се проведе на 09.10.2020 г. Заявки могат да се подават, както следва:

 

Тема на обучение Дата на провеждане на присъствената форма Целева група Заявка на следния линк
„Методически подходи за повишаване постиженията на учениците при прилагане на учебно-изпитната програма за ДЗИ по математика.“  

 

09.10.2020 г.

25 учители по математика, преподаващи в XII клас https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPnH5wNyeiizJjG5FbS29VIvn3WzUnaq1nXcbad7ggBubSg/viewform?usp=sf_link

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД