Обявяване на 02.05.2024 г. (четвъртък) за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната и българските държавни училища в чужбина

Изх. №РУО1-12961/22.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-1005/19.04.2024 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на 02.05.2024 г. за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната и българските държавни училища в чужбина.

 

Приложение:

  1. Заповед №РД09-1005/19.04.2024 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД