Олимпиада по немски език, организирана от Гьоте-институт за участие в международната олимпиада по немски език през 2022 г.

Изх. № РУО1-1192/11.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В писмо с вх. №РУО 1-519/07.01.2022 г. Гьоте-институт България информира, че организира Олимпиада по немски език за български ученици, изучаващи немски език през 2022 г. в училище като първи и втори ЧЕ. Победителите от нивата А2 и В2 ще получат стипендия за участие в Международната олимпиада по немски, която ще се проведе от 25 юли до 5 август 2022 г. в Хамбург/Германия. Записването става чрез отговарящ за това учител от училищата, които искат да участват. Формулярът за участие се изпраща попълнен по електронен път на: [email protected] до 31.01.2022 г.

Подробни условия за участие може да намерите на сайта на Гьоте-институт: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/ver/d16.htm

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД